Friday, November 10, 2017

ಬಿಲ್ಲವ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಆರ್.ಜೆ.ರಶ್ಮಿ


ಆರ್.ಜೆ.ರಶ್ಮಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಬಿಲ್ಲವ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ತಮ್ಮ ವಾಕ್ ಚಾತುರ್ಯ ದಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ಉಡುಪಿ ಯಾದ್ಯಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ Red FM 93.5 ಆರ್ ಜೆ ಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವೆರ್ ಪೇಜ್ ನ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ಧಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.

0 comments: