Monday, January 21, 2019

ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ "ಡಾ॥ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಜಿ"ಗಳಿಗೆ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ.

ವಿಶ್ವಮಾನವ, ನಡೆದಾಡುವ ದೇವರು, ಶತಮಾನದ ಸಂತ, ತ್ರಿವಿಧ ದಾಸೋಹಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ "ಡಾ॥ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಜಿ"ಗಳಿಗೆ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ.

#ಓಂ_ಶಾಂತಿ

0 comments: