Tuesday, April 30, 2019

ಪಂಚವರ್ಣದ ತುಳುವನಾಡ್'ಡ್ ಪುಗಾರ್ತೆನ್ ಪಡೆಯಿನ ಬಿಲ್ಲವ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಕುಟುಂಬ ಕಿನ್ಯ ಮಿತ್ತಡದ ವರ್ಷಾವಧಿ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ

ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಅನಾದಿಕಾಲಡ್ 160 ಗುತ್ತುಬಾರಿಕೆಡ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ್ ಸುಮಾರು 400 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತಿನ ಈ ಮನೆತನ ಕುಂಬಳೆಸೀಮೆದ ರಾಜರಸರ ಕಾಲಡ್ ದಂಡನಾಯಕನ ಸ್ಥಾನಡ್ ಧಳಪತಿಯಾದ್ ಮೆರೆಯಿನಂಚಿನ (ಉಮ್ಮಣ್ಣ ಬೈದ್ಯ) ವಂಶಸ್ಥರಾದ್ ಕುಟುಂಬದ ಗುರುಸಾನಿಧ್ಯದ ದೈವ ಕುಂದಾಯ ದಾರುವಿನ ನಾಮಾಂಕಿತಡ್ ಮರ್ದ್'ದ ಸೇವೆನ್ ಸಮಾಜಗ್ ಕೊರ್ದು.. ಕಿನ್ಯಗ್ರಾಮದ ಧರ್ಮದೈವ ಮಲರಾಯನ ಪಾತ್ರಿಯಾದ್ ಸೇವೆನ್ ಮಲ್ಪಾವೊಂದು . ತಲಪಾಡಿ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಡ್ ಬಟ್ಟಲ್ ಕಾಣಿಕೆದ ಗೌರವ ಪ್ರಸಾದನ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುನ ಸುರೂತ ಕುಂಟುಂಬ ಬಿಲ್ಲವ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಮಿತ್ತಡ ಮನೆ ಕಿನ್ಯ.

27 ಅಜ್ಜಿನಕ್ಲೆನ ದಾಖಲೆನ್ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಮೂಲಚಾವಡಿ ಇಲ್ಲದ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಗ್ರಹಪ್ರವೇಶ ಕುಟುಂಬದ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವೊಲೆನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕೊನು 140 ದಿನೊತ ಉಲಯಿ ಕಾರ್ಯಗತ ಮಲ್ತುದು ಸಕುಟುಂಬ ದೈವೊಲೆಗ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತುದು ಕುಟುಂಬೊಗು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತುದಿನ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗ್ ಪಾತ್ರರಾಯಿನ ಕುಡ್ಲ ಕಿನ್ಯ ಮಿತ್ತಡದ "ಬಿಲ್ಲವ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಕುಟುಂಬದ ಶ್ರೀ ನಾಗದೇವರು, ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ, ಮಂತ್ರದೇವತೆ, ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ, ಕೊರಗಜ್ಜ ಪರಿವಾರ ದೈವೊಲೆನ ಚಾವಡಿ ಇಲ್ಲಲ್ ಇನಿ ವರ್ಷಾವಧಿ ಕೋಲೋತ್ಸವ ಸಡಗರ

0 comments: