Friday, January 18, 2019

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಕೈ ಚೀಲಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ರವಿ ಸುವರ್ಣ 8746917408

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ದ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನ , ಬಟ್ಟೆ ಮಳಿಗೆ , ಮಾಲ್ , ದಿನಸಿ ಸಾಮಾನುಗಳ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಯ ಕೈ ಚೀಲ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಾರಂಬಿಸಿರುತ್ತೇವೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದ ಪ್ರಸಾದ ದ ಕೈಚೀಲ  ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯದ ಬಟ್ಟೆ ಮಳಿಗೆ , ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಯ ಕೈ ಚೀಲ ಕೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಿ ... ವಂದನೆಗಳು🙏🏼🙏🏼 contact Ravi suvarna-87469174080 comments: