Friday, January 18, 2019

ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದು ಕೀರ್ತಿ ಮೆರೆದ "ರಾಕೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೋಳಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದು ಕೀರ್ತಿ ಮೆರೆದ
"ರಾಕೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೋಳ" ಕೇವಲ ಕರಾಟೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಟನೆ ನಿರ್ದೇಶನ ದಲ್ಲು ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಇವರು ಅನೇಕ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವೆರ್ ಪೇಜ್ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು

1 comment: