Sunday, January 20, 2019

ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಹೆಮ್ಮೆ ಶ್ರೀ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಕಳ ಶಾಸಕರುಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಕಳದ ಅತ್ಯಂತ ದಕ್ಷ ಶಾಸಕರಾಗಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯ ಸಚೇತಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಓಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯ ಗಳು ಮತ್ತು ಇವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.
ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವೆರ್ ಪೇಜ್

0 comments: