Sunday, January 20, 2019

ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿ  

 ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ರಿ ವತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಕಳ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಭಾಂದವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಡೆದ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಯ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.

0 comments: