Sunday, March 10, 2019

ಬಹುಮುಖ ಬಾಲಪ್ರತಿಭೆ ಕಲಾಶ್ರೀ ಬಿರುದಾಂಕಿತ ಡ್ರಾಮ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ತನ್ವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ

ಬಹುಮುಖ ಬಾಲಪ್ರತಿಭೆ ಕಲಾಶ್ರೀ ಬಿರುದಾಂಕಿತ ತನ್ವಿತಾ.ಡ್ರಾಮ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಇನ್ನೊಂದು ಕುಂದಾಪುರದ ಅಪ್ರತಿಮ ಪ್ರತಿಭೆ ತನ್ವಿತಾ.ಇವರು ನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಹಾಗೂ ಯೋಗಾಸನದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ #ಕಲಾಶ್ರೀ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಯೋಗ ಸ್ವರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 8 ಚಿನ್ನದ ಪದಕ 2 ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ 2 ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಹುಡುಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಿ ಅಂತರಾಷ್ರ್ಟೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಹೆಸರು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿ ಶ್ರೀ ದೇವರು ಅರ್ಶೀವದಿಸಲಿ.ಪುಟಾಣಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಸದಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅರ್ಶೀವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವಿರಲಿ.

0 comments: